สิ่งที่จริงทั้งหมดนี้เป็นธรรม • この世の現象は全部DHAMMAです

สิ่งที่จริงทั้งหมดนี้เป็นธรรม • この世の現象は全部DHAMMAです

1513126707203


Comments are closed.