เวลาเพื่อระลึกสภาพธรรมเหนือกว่าเงินお金より大切なものはDHAMMAを知り、知恵で把握できる時間です。

เวลาเพื่อระลึกสภาพธรรมเหนือกว่าเงินお金より大切なものはDHAMMAを知り、知恵で把握できる時間です。

เวลาเพื่อระลึกสภาพธรรมเหนือกว่าเงิน


Comments are closed.