คิดมีจริง แต่ไม่เคยรู้ 考えている状態は事実ですけれども、その状態の本質を知らない。

คิดมีจริง แต่ไม่เคยรู้ 考えている状態は事実ですけれども、その状態の本質を知らない。

คิดมีจริงแต่ไม่เคยรู้


Comments are closed.