ปัญญาสามารถเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เรา知恵とは無我、無常の心がわかることです。

ปัญญาสามารถเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เรา知恵とは無我、無常の心がわかることです。

ปัญญาสามารถเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เรา นิว


Comments are closed.