มั่นคงว่า เป็นธรรมะ …この世の事柄(ことがら)は全部DHAMMAです。

มั่นคงว่า เป็นธรรมะ …この世の事柄(ことがら)は全部DHAMMAです。

11-1-2016ตื่นมาก็เป็นทาสของโลภะ


Comments are closed.